Lijst chronische fysiotherapie 2019

Aandoeningen van het zenuwstelsel:

 • cerebrovasculair accident
 • ruggenmergaandoening
 • multiple sclerose
 • perifere zenuwaandoening als sprake is van motorische uitval
 • extrapyramidale aandoening
 • motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en jonger dan 17 jaar
 • aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel
 • cerebellaire aandoening
 • uitvalsverschijnselen door tumor in de hersenen of het ruggenmerg of als gevolg van hersenletsel
 • radiculair syndroom met motorische uitval met een behandelduur van maximaal drie maanden
 • spierziekte
 • myasthenia gravis

Aandoeningen van het bewegingsapparaat:

 • aangeboren afwijking
 • progressieve scoliose
 • juveniele osteochondrose en jonger dan 22 jaar
 • reflexdystrofie
 • fractuur door morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget
 • frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) met een behandelduur van maximaal 12 maanden
 • hyperostotische spondylose (morbus Forestier)
 • collageenziekten
 • status na amputatie
 • whiplash met een behandelduur van maximaal 3 maanden. Als hierna nog sprake is van de trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, kan deze periode verlengd worden met maximaal 6 maanden
 • postpartum bekkeninstabiliteit met een behandelduur van maximaal 3 maanden
 • fracturen, als deze conservatief worden behandeld, met een behandelduur van maximaal 6 maanden na conservatieve behandeling

Overige aandoeningen:

 • aangeboren afwijkingen van de tractus respiratorius
 • lymfoedeem
 • littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma
 • status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie of na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling. De maximale behandelduur is 12 maanden na ontslag naar huis of beëindiging van de behandeling in de instelling
 • perifeer arterieel vaatlijden in stadium 3 Fontaine met een behandelduur van maximaal 12 maanden. Ook bekend al etalagebenen.
 • weke delen tumoren met een behandelduur van maximaal 2 jaar na bestraling
 • diffuse interstitiële longaandoening als sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis