Rechtstreeks declareren

Fysiotherapie Jetten heeft met alle zorgverzekeraars een contract gesloten waarin de vergoeding is geregeld. Dat betekent dat wij rechtstreeks kunnen declareren bij de zorgverzekeraars. Wanneer u geen recht (meer) heeft op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, komen de behandelingen voor eigen rekening. De prijzen voor de verschillende soorten behandelingen vindt u in het tarievenoverzicht.

Tarievenoverzicht

Zitting Fysiotherapie€ 30,55
Zitting inclusief toeslag uitbehandeling€ 41,30
Zitting inclusief inrichtingstoeslag€ 35,90
Zitting kinderfysiotherapie€ 40,70
Zitting kinderfysiotherapie incl. uitbehandeling€ 51,45
Instructie/overleg ouders patiënt€ 21,10
Zitting manuele therapie€ 38,20
Eenmalig consult€ 52,40
Eenmalig consult aan huis€ 63,15
Eenmalig consult inrichting€ 57,75
Screening€ 10,50
Screening en intake€ 42,00
Intake na verwijzing€ 42,00
Intake na verwijzing aan huis€ 52,75
Intake na verwijzing in inrichting€ 47,35
Shockwave excl. fysiotherapie€ 30,00
Shockwave in combinatie met fysiotherapie€ 60,00
Bioresonantie behandeling (Qest)*€ 70,00

* Als therapeut kan ik niet voor u declareren. De betaling gebeurt contant of per pinbetaling direct na behandeling. U krijgt dan een factuur zodat u rechtstreeks bij Uw zorgverzekeraar kunt verhalen.

Verhinderd of afspraak vergeten?
Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd, anders zien wij ons genoodzaakt deze in rekening te brengen.

Vergoedingen
Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten met fysiotherapie worden uw behandelingen door de zorgverzekeraar rechtstreeks aan ons vergoed. Deze aanvullende verzekering kent een maximum aantal behandelingen. Dit kunt u in uw zorgverzekeringspolis terugvinden.

Na het bereiken van dit maximum aantal behandelingen sturen wij u een factuur. Heeft u alleen een basisverzekering kunt u ook bij ons terecht. U kunt de behandelingen dan aan de balie of via een factuur betalen.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
Sinds 2006 is er voor een fysiotherapeutische behandeling geen verwijzing van een arts meer nodig. U kunt zich dus gewoon aanmelden. Onze ervaring met de directe toegankelijkheid is positief. Natuurlijk kunt u ook nog met een verwijsbrief van de huisarts terecht.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Wij vragen u de bioresonantie behandeling direct nadat u behandeld bent, contant of per pin af te rekenen.
U kunt heel gemakkelijk uw nota declareren bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt de vergoeding van uw zorgverzekeraar direct op uw eigen rekening.

Chronische indicatie
Indien u door een huisarts of specialist wordt doorverwezen met een chronische indicatie heeft u een verwijsbrief nodig. Bij een chronische indicatie zijn de eerste 20 behandelingen “voor eigen rekening”. Deze worden verrekend via uw aanvullende verzekering.

Indien de aanvullende verzekering niet voldoende behandelingen bevat, ontvangt u voor de resterende behandelingen een nota, hierna krijgt u de behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.

Een chronische indicatie na een operatie is doorgaans maximaal voor een jaar geldig.

Klik hier voor de lijst met chronische aandoeningen

Nieuwe zorgverzekering?
Bent u nog op zoek naar een zorgverzekering voor 2019? kijk en vergelijk op zorgwijzer.nl