Menu Sluiten

Huisreglement

Afspraak
Voor het maken/wijzigen van een afspraak verzoeken wij u om te bellen op 045- 5620395, wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.00-17.00 uur. Indien wij niet in de gelegenheid zijn om de telefoon te beantwoorden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken op het antwoordapparaat. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Wij zijn ook bereikbaar via e-mail: info@fysiotherapie-jetten.nl

Wij zijn verplicht om uw identiteit te controleren en te registreren. Deze controle zal door de baliemedewerker worden uitgevoerd als u zich aanmeld voor uw eerste afspraak. Wij hechten veel waarde aan uw privacy, onze werkwijze is erop gericht om uw privacy zo goed als mogelijk te waarborgen.

Wanneer u een afspraak heeft, vragen wij u zich aan te melden aan de balie, nadat u zich heeft aangemeld kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patient en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd zijn, worden voor 100% in rekening gebracht.
  3. Betaling voor fysiotherapeutische diensten dienen plaats te vinden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. De declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
Voor de praktijk zijn 6 parkeerplaatsen beschikbaar voor auto’s. U dient enkel te parkeren op de aangegeven plaatsen. Het is niet toegestaan om uw auto te parkeren op het privé terrein van de eigenaar van het pand. Het privé terrein van de pandeigenaar staat afgebakend met ijzeren hekken en bordjes “verboden te parkeren”. Bij het parkeren van fiets of auto rekening houden met anderen zodat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

Wij stellen het op prijs als u zorg draagt voor een goede persoonlijke hygiëne.

Voor het trainen in de oefenzaal verzoeken wij u om gemakkelijk zittende (trainings)kleding aan te doen en schone (trainings)schoenen. U kunt uw schoenen voor het betreden van de oefenzaal wisselen. Tevens verzoeken wij u om een handdoek mee te nemen.

Wij verzoeken u om een eigen handdoek mee te nemen tijdens uw behandeling.

We verzoeken u uw mobiele telefoon uit te zetten, zowel in de wachtkamer als tijdens de
behandeling.

Onze praktijk is rookvrij.

Huisdieren zijn in ons pand niet toegestaan.

De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk.

Op de werkdagen van de fysiotherapeut waarbij u een afspraak heeft gemaakt  bestaat de mogelijkheid dat er een collega fysiotherapeut één-op-één meewerkt en uw behandeling in opdracht van uw fysiotherapeut opstart. Dit doen wij in het kader van learning on the job. Op deze manier worden fysiotherapeuten opgeleid in het behandelconcept van Fysiotherapie Jetten, welke uniek is in de fysiotherapie. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dient dit bij aanvang van de afspraak bij uw fysiotherapeut aangegeven te worden. 

De fysiotherapeut en eventuele medewerkers dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit die niet gewenst is achterwege te laten. Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden. Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein.

Als u zich tijdig afmeldt voorkomt u dat de gereserveerde behandeltijd bij u in rekening wordt gebracht. U moet uw afspraak bij verhindering minstens 24 uur van te voren afzeggen. In de voor u gereserveerde tijd kan dan een andere patiënt worden behandeld. Als we u niet telefonisch te woord kunnen staan kunt u uw afmelding op ons antwoordapparaat achterlaten. Dit kan ook via de mail.

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

De rechten en plichten van de patiënten zijn binnen onze praktijk schriftelijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut-patiënt” van het K.N.G.F./N.P.C.F. De klachtenregeling is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. De praktijk is via haar beroepsorganisatie hierbij ingeschreven.

Door een wijziging in de wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Hierdoor wordt het voor u als patiënt makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven. Daarnaast is een BIG-geregistreerde zorgverlener op deze manier snel vindbaar, zonder verward te worden met een collega met eenzelfde achternaam en hetzelfde beroep.

BIG nummers zorgverleners Fysiotherapie Jetten & Co:

Rick Jetten 89063708804

Bart Kroon 19916756904

Michiel Vogels 79917462904

Mike Olijve 19919976804

Julliette Besselink 19033115804

Wesley Biermans 19919579704

Tijmen Coemans 29912833304

Naomi Harris 9924825804

Almuth Harre 29050683604

Judith Schekkerman 29048402404

Lucien Schreurs 19926949004

Ivo Elissen 79927835604

Rick Speetjens 99927701904

Tommy Hoofs 9924583104

Waldemir Curiel 299126904

Jules Heijnen 19915021104

Jordi Janssen 19922914104

Loek Willems 9928061004

Josanne Smits-Lemaire 29913190304

Wil je zo snel mogelijk geholpen worden?