Menu Sluiten

Huisreglement

Afspraak
Voor het maken/wijzigen van een afspraak verzoeken wij je om te bellen op 045- 5620395, wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.00-17.00 uur. Indien wij niet in de gelegenheid zijn om de telefoon te beantwoorden kun je je naam en telefoonnummer inspreken op het antwoordapparaat. Wij bellen je zo spoedig mogelijk terug.

Wij zijn ook bereikbaar via e-mail: info@fysiotherapie-jetten.nl

Wij zijn verplicht om je identiteit te controleren en te registreren. Deze controle zal door de baliemedewerker worden uitgevoerd als je je aanmeldt voor je eerste afspraak. Wij hechten veel waarde aan je privacy, onze werkwijze is erop gericht om je privacy zo goed als mogelijk te waarborgen.

Wanneer je een afspraak hebt, vragen wij je je aan te melden aan de balie, nadat je je hebt aangemeld kun je in de wachtkamer plaatsnemen. Je fysiotherapeut zal je dan op de afgesproken tijd ophalen.

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen jou als patient en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd zijn, worden voor 100% in rekening gebracht.
  3. Betaling voor fysiotherapeutische diensten dienen plaats te vinden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. De declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Voor de praktijk in Voerendaal zijn 6 parkeerplaatsen beschikbaar voor auto’s. Je dient enkel te parkeren op de aangegeven plaatsen. Het is niet toegestaan om je auto te parkeren op het privé terrein van de eigenaar van het pand. Het privé terrein van de pandeigenaar staat afgebakend met ijzeren hekken en bordjes “verboden te parkeren”.

Gelieve bij het parkeren van fiets of auto rekening te houden met anderen zodat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

Voor het parkeren in Nuth en Echt moet gebruik gemaakt worden van een blauwe parkeerkaart!

Wij stellen het op prijs als je zorg draagt voor een goede persoonlijke hygiëne.

Voor het trainen in de oefenzaal verzoeken wij je om gemakkelijk zittende (trainings)kleding aan te doen en schone (trainings)schoenen. Je kunt je schoenen voor het betreden van de oefenzaal wisselen. Tevens verzoeken wij je om een handdoek mee te nemen.

Wij verzoeken je om een eigen handdoek mee te nemen tijdens je behandeling.

We verzoeken je je mobiele telefoon uit te zetten, zowel in de wachtkamer als tijdens de
behandeling.

Onze praktijk is rookvrij.

Huisdieren zijn in ons pand niet toegestaan.

De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk.

Op de werkdagen van de fysiotherapeut waarbij je een afspraak hebt gemaakt  bestaat de mogelijkheid dat er een collega fysiotherapeut één-op-één meewerkt en je behandeling in opdracht van je fysiotherapeut opstart. Dit doen wij in het kader van learning on the job. Op deze manier worden fysiotherapeuten opgeleid in het behandelconcept van Fysiotherapie Jetten, welke uniek is in de fysiotherapie. Indien je hier bezwaar tegen hebt, dient dit bij aanvang van de afspraak bij je fysiotherapeut aangegeven te worden. 

De fysiotherapeut en eventuele medewerkers dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit die niet gewenst is achterwege te laten. Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden. Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein.

Als je je tijdig afmeldt voorkom je dat de gereserveerde behandeltijd bij je in rekening wordt gebracht. Je moet je afspraak bij verhindering minstens 24 uur van te voren afzeggen. In de voor jou gereserveerde tijd kan dan een andere patiënt worden behandeld. Als we je niet telefonisch te woord kunnen staan kun je je afmelding op ons antwoordapparaat achterlaten. Dit kan ook via de mail.

Indien je niet tevreden bent of een klacht hebt over de bejegening door of behandeling van je fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kun je dit melden aan je fysiotherapeut. Je klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

De rechten en plichten van de patiënten zijn binnen onze praktijk schriftelijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut-patiënt” van het K.N.G.F./N.P.C.F. De klachtenregeling is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. De praktijk is via haar beroepsorganisatie hierbij ingeschreven.

Door een wijziging in de wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Hierdoor wordt het voor jou als patiënt makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven. Daarnaast is een BIG-geregistreerde zorgverlener op deze manier snel vindbaar, zonder verward te worden met een collega met eenzelfde achternaam en hetzelfde beroep.

BIG nummers zorgverleners Fysiotherapie Jetten & Co:

Rick Jetten 89063708804

Bart Kroon 19916756904

Judith Schekkerman 29048402404

Lucien Schreurs 19926949004

Ivo Elissen 79927835604

Rick Speetjens 99927701904

Waldemir Curiel 29912611904

Jordi Janssen 19922914104

Roy Bastian 04249280

Rick Janssen 99918670704

Nico Huben 19929078604

Kelly Verbaandert 59926408804

Femke van der Aa 89914435104

Mervin Schreurs 59930929004

Melinda Hendriks 39067018904

Climmy Keijsers 99046970004

Yvonne Vermeulen 09065670604

Thieu Schroën 19932592304

Carlo Heuts 49932881804

 

Wil je zo snel mogelijk geholpen worden?