Menu Sluiten

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegen van kinderen van 0 tot 18 jaar.
Hij/zij observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichtingen en advies.
De behandelingen zijn gericht op het stimuleren van een normale motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Dit gebeurt onder andere door middel van het geven van adviezen aan ouders met betrekking tot hantering van hun kin en speladviezen, hulpmiddelen en voorzieningen.

Zuigelingen

Bij zuigelingen kan er sprake zijn van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling bijvoorbeeld door een vertraagde rijping van het zenuwstelsel, de zintuigen, de organen of het houdings- en bewegingsapparaat. Vaak geldt hoe eerder het kind wordt behandeld, des te geringer de verstoring van zijn ontwikkeling zal zijn.

Denk aan:

 • voorkeurshouding
 • huil baby
 • orthopedische of neurologische klachten en aandoeningen
 • te vroeg geboren kinderen.

Peuters en kleuters

Peuters en kleuters kunnen last hebben van lichamelijk problemen, maar ook met sociale problemen. Vaak worden afwijkingen gesignaleerd omdat de eisen voor de motorische vaardigheden en zintuiglijke prikkelverwerking worden verhoogd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • onhandigheid
 • vaker vallen
 • moeite met gym of spelen op het schoolplein
 • problemen bij fijne motoriek (knippen, tekenen, knutselen)
 • concentratieproblemen.

Oudere kinderen

Bij oudere kinderen kunnen bewegingsproblemen invloed hebben op het welbevinden en het sociale functioneren van het kind, omdat ze zich bewust zijn dat ze anders bewegen of meer moeite hebben met hun motoriek.

Denk hierbij aan :

 • ruimtelijke oriëntatie problemen
 • houdingproblematiek
 • overgevoeligheid voor omgeving
 • jeugdreuma.

Vergoedingen

Kinderfysiotherapie valt onder het basispakket en niet onder het eigen risico. Je kind heeft in ieder geval recht op 18 behandelingen uit de basisverzekering.

Werkwijze

Je kunt zowel met als zonder verwijzing bij ons terecht om de zorg rondom je kind te bespreken. Bij de baby’s is het fijn om via een verwijzing van huisarts of consultatiebureauarts te werken. Deze verwijzing kan natuurlijk ook van de kinderarts, kinderneuroloog, orthopeed of kinderrevalidatie-arts zijn.

Een eenmalig consult is natuurlijk ook altijd mogelijk.
De kindertherapeut werkt in overleg met de ouders nauw samen met de huisarts en andere zorgverleners.

Wil je zo snel mogelijk geholpen worden?