Menu Sluiten

Corona restklachten

Corona restklachten behandelen met de SET-methode®

Restklachten van COVID-19 (de ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus) komen vaak voor. Veel patiënten willen na een corona besmetting direct beginnen met trainen om het herstel te bespoedigen. Maar dat heeft vaak een averechts effect.

Ervaring leert dat een multimodale (gecombineerde) aanpak de klachten sneller doet verminderen. Bij Jetten & co fysiotherapie behandelen we corona restklachten daarom met een combinatie van de SET-methode® en de reguliere behandelrichtlijnen.

We richten ons ook op de fase vòòr het virus, pré-COVID. Hierin nemen we je mee in onze methode en geven we je verschillende tips voor het voorkomen van een corona
besmetting.

Meer weten over het voorkomen van covid klachten? Lees dan snel verder!

Wanneer geeft corona langdurige klachten?

Bij COVID-19-gevallen die hevig verlopen, geeft het immuunsysteem een overmatige reactie. Daardoor ontstaat er een cytokine storm die soms ernstige klachten veroorzaakt. Vaak is dan een ziekenhuisopname nodig. Bij ontslag zijn de klachten echter nog niet verdwenen. Bekende restklachten zijn bijvoorbeeld:

Deze klachten houden enkele weken, maar soms meerdere maanden aan. Maar de ernst ervan kan wel minder worden in de loop van de tijd. Sommige mensen krijgen ook psychische klachten door langdurige corona klachten. Voor langdurige klachten na corona wordt soms ook de Engelse term ‘Long Covid’ gebruikt. Long betekent hier: ‘langdurig’.

Restklachten van corona kunnen echter ook voorkomen bij mensen die niet of nauwelijks ziek werden na een besmetting. Het gaat dan vooral vaak om klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, hoesten, verminderde conditie, verminderde belastbaarheid, krachtverlies en duizeligheid.

Verwarrend, want de symptomen worden meestal in eerste instantie niet gelinkt aan COVID-19. Vooral omdat ze vaak pas in een later stadium optreden. Toch blijkt dan achteraf dat ook deze klachten veroorzaakt werden door het virus.

corona langdurige klachten

Richtlijnen bij post-COVID klachten

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft richtlijnen opgesteld voor de behandeling van corona restklachten. En ook binnen de interdisciplinaire gezondheidswetenschap klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI) is inmiddels een behandelwijze geformuleerd naar aanleiding van de vele post-COVID-gevallen.

Hierbij is een stappenplan ontwikkeld om corona restklachten en Long COVID op een holistische manier aan te pakken. Deze stappen zijn:

  1. De virale activiteit remmen;
  2. Het immuunsysteem tot rust brengen;
  3. De vermoeidheid verhelpen;
  4. Het spier- en longweefsel herstellen.

Bij Jetten & co combineren we een aantal van deze richtlijnen met onze SET-methode® (Segmentale Evaluatie Techniek). Door middel van spiertesten kunnen we precies achterhalen welke aspecten van de gezondheidsdriehoek uit balans zijn en dus meer aandacht nodig hebben. We kunnen de behandeling op die manier per persoon aanpassen.

Meer weten over de gezondheidsdriehoek? Lees dan verder bij ‘’Pré-COVID’’.

Corona restklachten bestrijden met de SET-methode®

De Jetten & co werkwijze is uniek, hoewel we globaal de richtlijnen van zowel de kPNI als de KNGF volgen. We pakken corona restklachten en Long COVID op de volgende manier aan:

1. Virusactiviteit remmen

Zolang het virus nog actief is, blijven er in het lichaam laaggradige ontstekingen ontstaan, met name in het centraal zenuwstelsel. Het coronavirus lijkt onder andere de bloed-hersenbarrière te omzeilen door mee te liften op ijzerdeeltjes in het bloed. Het virus kan ook zenuwweefsel aantasten, wat onder andere kan leiden tot het beruchte reuk- en smaakverlies, de zeurende hoofdpijn en klachten als duizeligheid en vermoeidheid.

In deze fase adviseren we bepaalde voeding of supplementen om die virale activiteit te beïnvloeden en zo de ontstekingsreacties te remmen. Zo kunnen we bijvoorbeeld het ijzer zodanig afvangen dat de virusdeeltjes zich hier niet meer aan kunnen binden. En middelen als zink en lactoferrine (een ontstekingsremmend eiwit) helpen voorkomen dat het virus zich overmatig kopieert of de celkern bereikt.

2. Immuunsysteem tot rust brengen en optimaliseren

Als de groei van het virus geremd is, kan het lichaam het virus gaan opruimen. Dat proces kan versneld worden als we de weerstand en het reinigingsvermogen van het lichaam hierbij ondersteunen. Dankzij deze stapsgewijze aanpak verminderen de typische post-COVID-klachten vaak al binnen een week.

3. Energiehuishouding op peil brengen

Zodra de virusdeeltjes zijn opgeruimd, krijgen de cellen in het lichaam weer meer ruimte om energie te produceren. Ook nu ondersteunen we dit proces met bepaalde voedingstips en/of supplementen. Hierdoor neemt de aanhoudende vermoeidheid waar ex-corona patiënten steeds maar over klagen eindelijk af.

4. Versterken van de spieren

Als het lichaam meer energie heeft, kunnen we beginnen aan het opbouwen van spierweefsel. Deze stap is pas als laatste mogelijk; zolang het virus niet op zijn retour is en de energiehuishouding niet is hersteld, kan het lichaam het weefsel in de longen, hersenen of spieren niet repareren. 

Bij het versterken van de spieren gebruiken we de reguliere fysiotherapie-methoden. We geven de middenrifspier (diafragma) hierbij speciale aandacht: deze spier is belangrijk bij de ademhaling en het immuunsysteem.

Restklachten corona behandelen én voorkomen met de SET-methode®

Bij de SET-methode® kijken we niet alleen naar de spieren. We zoomen ook in op zaken als  een overschot aan bepaalde afvalstoffen in een van de organen, de hormonale balans en de emotionele balans . Voor een totale gezondheid is het belangrijk om alle aspecten van de gezondheidsdriehoek in evenwicht te krijgen. Een disbalans kan je kwetsbaarder maken voor COVID-19 of Long COVID. Zelfs als je een besmetting ogenschijnlijk probleemloos doormaakt.

Wil jij behandeld worden voor post-corona klachten met de unieke SET-methode®?

Wil je weten hoe je restklachten na een toekomstige corona besmetting kunt voorkomen?

Lees dan snel verder!

Pré-COVID: wat kunnen we preventief tegen het COVID-19 virus doen?

Helaas blijft COVID-19 nog onder ons bestaan. Daarom is het belangrijk dat we ten allen tijden goed voor onszelf zorgen. Richting de winter komt de weerstand van mensen meer onder druk te staan. Daarom vraagt ons lichaam in deze periode nóg betere zelfzorg.

We hebben het eerder over post-Covid gehad, maar hoe zit het met het voorkomen van het COVID-19 virus? We willen het liefst long-COVID klachten of andere virussen zoveel mogelijk verminderen of voorkomen. Bij Jetten & co fysiotherapie helpen we mensen graag om zo goed mogelijk in balans te zijn zodat zij niet op het Intensive Care bed belanden.

Ben je benieuwd hoe we dit doen? 

Algemene risicofactoren

Er zijn verschillende algemene risicofactoren bekend bij het voorkomen, al dan niet ontwikkelen van een virus. Gewicht (en daarmee bedoelen we overgewicht) is een belangrijke risicofactor en verhoogt de kans op ernstige doorloop op covid. Een te hoge bloeddruk kan ook zorgen voor een verhoogde kans op klachten. Verder zijn stress (emotionele en mentale balans) en beweging essentiële maatstaven waaraan we onze gezondheid kunnen ontleden. Beweging staat uiteraard in het verlengde van overgewicht; hier komen we later op terug.

Deze factoren resulteren in een gecomprimeerd immuunsysteem. Bij Fysio Jetten & co kunnen we mensen informeren en adviseren wat voor hen noodzakelijk is om een goede gezondheid te hebben. Er is veel op het internet te vinden hierover. Het is dan moeilijk om door de bomen het bos te zien. Immers gaat alle verschillende informatie niet per se voor iedereen op. Dát maakt onze SET-methode® extra interessant aangezien deze geschikt is voor iedereen!

De gezondheidsdriehoek

Eerder hebben we de gezondheidsdriehoek al benoemd, maar wat houdt dit precies in? Deze driehoek weerspiegelt de elementen van onze gezondheid. Voor een optimale gezondheid is het van belang dat deze drie elementen in balans zijn. Is één van de elementen niet in balans, dan ontstaat er een algehele disbalans en ben je vatbaarder voor virussen waaronder het Corona virus.

gezondheidsdriehoek

De volgende drie facetten zijn zichtbaar in de gezondheidsdriehoek:
– Bio chemisch
– Bio mechanisch
– Bio psychosociaal

Zoals gezegd dienen deze facetten evenwichtig in balans te zijn voor een optimale gezondheid. Gelukkig kunnen we dit testen middels onze SET-methode®. In onze methode nemen we spiertesten af waarmee we kunnen controleren waar men last van heeft en wat de oorzaak hiervan is. Als er bijvoorbeeld door afvalstoffen aan de chemische kant iets mist, kunnen we je hierover informeren.

1. Bio chemische kant

Als we kijken naar de Bio chemische kant is het belangrijk om te zorgen dat je jouw lichaam in balans houdt door waar nodig het reinigen van afvalstoffen en aanvullen van vitamines en mineralen. Door het opruimen van overtollige afvalstoffen ontstaat er een betere balans waardoor het makkelijk is voor het lichaam om micronutriënten (dit zijn vitamines, mineralen en spoorelementen) op te nemen. In de wetenschap zien we ook terug dat vitamine D en C, mineralen, zink en selenium preventief werken tegen het covid virus. Ze hebben in gemeen dat ze bevorderlijk werken voor het immuunsysteem. Hoe beter dit systeem werkt, hoe beter het kan vechten tegen het covid virus. Daarnaast is een gezond voedingspatroon belangrijk. Samen met een stukje bewegen vormt dit de basis van een gezonde levensstijl.

2. Bio mechanische kant

Zo komen we uit bij de Bio mechanische kant van de gezondheidsdriehoek. Er dient een goede balans te zijn tussen rust en beweging. Een goede fysieke balans werkt over het algemeen risico verlagend wanneer we spreken over mensen met ziektes zoals diabetes en kanker. Helaas kunnen we mensen niet genezen van deze ziekten, maar we kunnen mensen met deze ziektebeelden wel ondersteunen in het vinden van een goede balans om covid te voorkomen.

3. Bio psychosociale kant

Tot slot vinden we de Bio psychosociale kant terug in de gezondheidsdriehoek. Dit gaat over de emotionele balans. Sommige mensen gaan van de ene stresssituatie naar de andere. Stress leren managen en mentale weerbaarheid opbouwen voorkomt dat er een disbalans ontstaat op emotioneel vlak. Denk hierbij aan zingeving en de kwaliteit van leven, maar ook de balans op sociaal gebied en het maatschappelijk welzijn. Een goede tip is om te zorgen voor een fijne en gezonde leefomgeving. Niet alleen de werkomgeving maar ook de privé omgeving, bijvoorbeeld de vrienden waarmee je omgaat. Mensen waarmee je omgaat kunnen een negatieve invloed hebben op jouw welzijn. Patronen doorbreken is een trending thema. Zo zijn er gegeneraliseerde patronen die van generatie tot generatie worden overgenomen. Deze kunnen een oorzaak vormen voor een ongezonde mentale balans. Bij Jetten & co proberen we samen met jou uit te zoeken waar dit vandaan komt. Emoties als angst en boosheid zitten vaak vast in ons onderbewustzijn. Wanneer we het onderbewuste bewust maken kun je deze patronen weer controleren en herschrijven, wat erg belangrijk is voor een mentale balans.

Een overstijging van de gezondheidsdriehoek

Een ander hot topic is de welbekende Wim Hof methode. Hiermee overstijgen we de gehele gezondheidsdriehoek. Het werkt immuun bevorderend en is een trending leefstijl. Hierin komen de pijlers ademhaling, mindset/focus en koudetraining voor. Alles om het immuunsysteem te verbeteren. De methode zorgt voor meer uithoudingsvermogen, minder ontstekingsreacties in je lichaam, betere mentale weerbaarheid, meer focus en het flexibeler leren omgaan met lichamelijke en mentale problemen. Onze therapeut Max Elzen, osteopaat van origine, neemt je graag mee in zijn ervaring.

Voorkomen is beter dan genezen

De nieuwe Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)-definitie ‘’positieve gezondheid’’ zal er uiteindelijk voor moeten zorgen dat je zo min mogelijk klachten hebt, mocht je het virus ondergaan. Door onze SET-methode® kunnen we bij iedere cliënt goed aangeven hoe hij/zij meer aandacht kan geven aan zijn/haar algehele gezondheid balans. Wij zijn ervan overtuigd dat voorkomen beter is dan genezen!

Wil je meer weten over hoe we te werk gaan en hoe jij jouw gezondheid kunt verbeteren aan de hand van de gezondheidsdriehoek?